Bedrijfsschade


Onze voordelen
  • Persoonlijke aandacht
  • Transparante communicatie
  • Correcte schade afwikkeling
  • Gecertificeerd personeel
  • Volledig onafhankelijk

Bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering voor mogelijke omzetderving

Als uw bedrijf wordt getroffen door een grote schade is dat al vervelend genoeg. De materiële schade zal grotendeels op uw opstal- en inventarisverzekering verhaald kunnen worden. Echter de schade die u oploopt omdat uw bedrijfsprocessen stil komen te liggen zal niet onder deze verzekeringen vallen. Dit risico dekt u af met een bedrijfsschadeverzekering. De bedrijfsschadeverzekering zal het grootste deel van uw vaste en doorlopende kosten vergoeden bij schade. Daarnaast vergoedt deze verzekering bijkomende omzetderving en eventuele kosten die gemaakt worden om uw bedrijfsactiviteiten te hervatten.

Een passend advies voor uw bedrijfsschadeverzekering

Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen is het belangrijk uw verzekering af te stemmen op uw situatie. Hiervoor is een gedegen advies cruciaal. Tijdens een bezoek nemen wij uw situatie met u door en passen hier het advies op aan zodat u weet dat het goed zit op moment van schade.

Pakketverzekering

Ook de bedrijfsschadeverzekering kan worden opgenomen in een pakketverzekering. Op deze wijze voorkomt u dubbele verzekeringen en ontvangt u extra premie korting indien u meerdere polissen bundelt.

Wilt u weten of u goed verzekerd bent? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Tijdens onze afspraken inventariseren wij uw situatie en brengen wij een onafhankelijk advies uit.