Inventaris


Onze voordelen
  • Persoonlijke aandacht
  • Transparante communicatie
  • Correcte schade afwikkeling
  • Gecertificeerd personeel
  • Volledig onafhankelijk

Inventaris

Uw inventaris en goederen goed verzekerd

De inventaris waar u dagelijks mee werkt en goederen die u opslaat wilt u uiteraard goed verzekeren. Met een Inventarisverzekering en een goederenverzekering verzekert u zich tegen de gevolgen van schade door brand, inbraak, ontploffing en blikseminslag. Deze schade betekent vaak meer dan alleen herstel of vervangingskosten. Door schade aan uw inventaris of goederen kunt u waarschijnlijk een gedeelte van uw werkzaamheden niet uitvoeren. Het is hierom belangrijk op voorhand na te gaan wat de gevolgen zijn bij schade, en een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Een passend advies voor uw inventaris en goederen

Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen is het belangrijk uw verzekering af te stemmen op uw situatie. Hiervoor is een gedegen advies cruciaal. Tijdens een bezoek nemen wij uw situatie met u door en passen hier het advies op aan zodat u weet dat het goed zit op moment van schade.

Pakketverzekering

De inventaris- en goederen verzekering kan worden opgenomen in een pakketverzekering. Op deze wijze voorkomt u dubbele verzekeringen en ontvangt u extra premie korting indien u meerder polissen bundelt.

Wilt u weten of u goed verzekerd bent? Neem dan contactr met ons op om een afspraak te maken. Tijdens onze afspraken inventariseren wij uw situatie en brengen wij een onafhankelijk advies uit.