Kwaliteit


Onze voordelen
  • Persoonlijke aandacht
  • Transparante communicatie
  • Correcte schade afwikkeling
  • Gecertificeerd personeel
  • Volledig onafhankelijk

Kwaliteit

Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van dienstverlening van financieel adviseurs. Ons kantoor is officieel gerigstreerd bij de AFM en beschikt over de wettelijk vereiste vergunningen voor het adviseren en bemiddelen in financiële diensten.

Wij zijn bekend bij de AFM onder vergunningnummer 12004907
Kijk voor meer informatie ook op www.afm.nl

Klachteninstituut Verzekeringen (Kifid)
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) biedt één loket voor klachten over financiële dienstverleners. Ons kantoor is aangesloten bij het Kifid, waardoor u bij geschillen altijd beroep kunt doen op een onafhankelijke beoordeling en bemiddeling.
Kijk voor meer informatie ook op www.kifid.nl

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u advies over uw verzekeringen? Neem dan gerust contact met ons op.